Goede doel

De opbrengsten van de Santa Run Heeze zullen dit jaar ten goede komen aan het geheugenhuis Heeze-Leende.
Zij zullen de opbrengsten gebruiken ter ondersteuning van hun werkzaamheden.

Bankrekening: NL10RABO0184502314 t.n.v. Stichting Goede Doelen Rotaryclub Heeze