Goede doel

De opbrengsten van de Santa Run Heeze zullen dit jaar ten goede komen aan de stichting Wees Gelukkig.
Zij zullen de opbrengsten gebruiken ter ondersteuning van hun werkzaamheden.

Bankrekening: NL10RABO0184502314 t.n.v. Stichting Goede Doelen Rotaryclub Heeze