Programma

16.30  Speaker met Muzikale omlijsting.
17.00   Warming Up met Gerbert Brongers
17.15   Startschot
18.00   Finish en Afterparty bij Brasserie Loef met muziek

Bij de finish ontvangen alle kerstmannen, kerstvrouwen en kerstkinderen een herinneringsmedaille en een warme chocolademelk. Tussen start en finish wacht u nog een verrassing.

REGLEMENT

Deelname aan de Rotary HEEZE Santa Run houdt automatisch in dat u akkoord gaat met het onderstaand reglement.

  • De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele SantaRun af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt er geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.
  • Deelnemers dienen de aangegeven looproute te volgen. Het is een wandelevenement en geen hardloopwedstrijd.
  • Instructies van vrijwilligers, verkeersregelaars en de organisatie moeten worden opgevolgd.
  • Deelnemers zijn verplicht het startnummer goed zichtbaar te dragen. Het is niet toegestaan om zonder startnummer (Santa Run 2015) mee te lopen.
  • Er vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld bij het niet komen opdagen van de ingeschreven deelnemer.
  • Deelname is voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig persoonlijk letsel, ontstaan voor, tijdens of na het evenement.
  • Zodra de pakken nat worden, kan de (rode) kleur hiervan ‘afgeven/uitlopen’; deelnemer vrijwaart de organisatie van elke schade die hieruit kan voortvloeien, de organisatie zal op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen hiervan.
  • De deelnemers dienen er zich van bewust te zijn dat het parcours niet uitgezet is voor een ‘echte’ hardloopwedstrijd en dienen derhalve extra alert te zijn op obstakels en mede weggebruikers. Het parcours is niet afgezet, we lopen over de openbare weg.
  • Vanzelfsprekend mogen honden (aangelijnd) meelopen. Ook kinderen in wandelwagens mogen mee.
  • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie van de Santa Run , zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Voor situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Santa Run.